Μη κατηγοριοποιημένο

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Επιχειρηματικές Ικανότητες Fashion Entrepreneurs

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα επικεντρώνεται στην παροχή συγκεκριμένων γνώσεων και λειτουργεί εξετασιοκεντρικά, παραμελώντας την καλλιέργεια τω δεξιοτήτων και του καινοτόμου τρόπου σκέψης των μαθητών και των μαθητριών. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την