Κωσσοπούλου Αικατερίνη

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ρόδου, του Τμήματος Παιδαγωγικών Νηπιαγωγών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό κατά τη σχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βόλου. Είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Τα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στη μελέτη της ανάπτυξης της σχεδιαστικής ικανότητας κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, στη διερεύνηση στρατηγικών που χρησιμοποιούν τα παιδιά  για να εκφραστούν, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση του κατάλληλου πολυτροπικούεκπαιδευτικού υλικού για την πληρέστερη κατανόηση των δράσεων από τα παιδιά.

Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια σχετικά με την ψυχολογία και τη μάθηση του παιδιού και έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε πανελλήνια συνέδρια.

Στον ελεύθερο της χρόνο κατασκευάζει επιτραπέζια παιχνίδια και διάφορα άλλα παιδαγωγικά υλικά(ψηφιακά και μη), ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων κυρίως παιδαγωγικών αλλά και παραμυθιών.
Ως μέλος Πολιτιστικού Συλλόγου, αγαπάει την παράδοση και οργανώνει ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως παιδικές χοροθεατρικές παραστάσεις. Από το 2010 είναι στέλεχος κατηχητικού έργου σε παιδικές αλλά και εφηβικές ομάδες.

Αγαπημένο της ρητό: «Στα παιδιά όλη μας η ευτυχία, γιατί εκεί είναι όλη η μαγεία!»